روابط عمومي كميته يوگاي خراسان شمالي- آدرس روبروي سازمان آموزش و پرورش - موسسه حسابرسي مبتكران-آدرس باشگاه: خيابان طالقاني شرقي روبروي كتابخانه عمومي- طبقه زيرين عقد و ازدواج اركاني باشگاه يوگاي سنا} کمیته یوگای خراسان شمالی

تکرار نام های خداوند یا اندیشیدن به او قلب را تصفیه کرده آن را استوار و تغییر ناپذیر می سازد. افکار دنیوی را از ذهن می راند و آن ها را قلع و قمع می کند. علائق و وابستگی دنیوی را نابود می سازد.

امیال و آرزوها را ریشه کن می کند . شهامت فرد را افزایش می دهد و توهمات را از بین می برد . تکرار مانترا نیرو بخش و فوق العاده است و برای ریشه کن کردن هر نوع بیماری ُ داروی اختصاصی است و سلامتی را به ارمغان می آورد مانترا غذای معنوی برای روح گرسنه است . عشق الهی و غیر مشروط را پرورش می دهد و کندالینی را بیدار می سازد . صلح و آرامش جهانی را به ارمغان آورده ُ رهرو را به وحدت با خداوند می رساند. همچنان که آتش پنبه را می سوزاند. تکرار مانترا نیز کارما ها را می سوزاند

مانترا mantraعبارتي سانسكريت است و از دو جزء  man وtra ساخته شده است . «مان» به معني فكر كردن و «ترا»به معني محافظت كردن يا آزاد شدن از دنياي مادي مي باشندو به طور كلي مانترا كلمه يا گروهي از كلمات است كه حامل ارتعاشات صوتي و انرژي معيني است كه قصد و عمل موثر آن تغذيه روح فرد است .برخي از صداها و نوسانات اين خاصيت را دارند كه در درون بشر نوعي حالت تلطيف به وجود آورند. صدا الگوهاي انرژي را فعال مي كند ، گره ها را باز مي كند و جريان انرژي را افزايش مي دهند.

تكرار مانترا ذهن را به سوي خداوند وكسب سرور جاوداني و آرامش هدايت مي كند. در حين تكرار مانترا ، تمام كيفيت هاي الهي بطور پيوسته و مداوم از سوي خداوند به درون ذهن فرد جريان مي يابد، به همان گونه كه روغن از ظرفي به ظرف ديگر منتقل مي شود.

تكرار مانترا موجب ايجاد اراده و زهد مي شودو سرانجام فر را به نزديكي و وحدت با خداوند رهنمون سازد. در اثر تكرار دائمي  مانترا و عبادت ذهن تصفيه مي شودو افكار خوب و خالص انباشته مي گردد.

حتي تكرار مكانيكي و ساده مانترا داراي تاثيرات فوق العاده اي است . در هر كلمه اي ، قدرت« شاكتي » موجود است . اگر راجح به غذاي ترش يا اشتها آورفكر كرده و آن را در ذهنتان بياوريد، بزاقتان ترشح مي شود. حال تصور نمائيدكه چه قدرت «شاكتي» در نام هاي خداوند موجود است.

تكرار نام هاي خداوند يا انديشيدن به نام هاي او،طبيعت اهريمني ذهن را تغيير داده و رهرو را با خداوند رودر رو مي كند.

                                                                                                  برگرفته از مجله دانش يوگاشماره 2


 

يکي از تمرينات بسيار بسيار مؤثر در پرورش قوه تمرکز، يوگا است. يوگا قدمت چند هزار ساله دارد و از کشور هند به ارمغان امده است. يوگا يک ورزش فکري بسيار مفيد محسوب مي شود که در آن ِ واحد تأثيرات جسمي و رواني فوق العاده عالي دارد. 

عموماً يوگا را با "ورزش" مقايسه مي کنند که اين مقايسه ابداً صحيح نيست. يوگا به تنهايي مي تواند تأثيرات عالي ورزش را از نظر جسمي و سلامت جسمي در شما به جاي بگذارد بلکه در ذهن شما نيز تأثيرات مستقيم خارق العاده اي دارد. کساني که يوگا را در برنامه روزانه خود قرار مي دهند، عملاً شاهد اين تأثيرات شگرف هستند. کسي که يوگا مي کند، از درصد بيشتري از تواناييهاي ذهني خود استفاده مي کند و علاوه بر اين، به دليل تأثير عالي که يوگا در آرام سازي دارد، از آرامشي سرشار برخوردار مي شود که هم جسمي است و هم ذهني. 

کساني که يوگا مي کنند به خاطر برخوردار شدن از همين آرامش در رويارويي با مشکلات و بحرانهاي زندگي بهتر تصميم مي گيرند، منطقي ترند، عاقلانه تر فکر مي کنند و از شتاب زدگي و عجله به دور هستند.  

يوگا با آرامشي که به ارمغان مي آورد و ارتباطي که با لايه هاي عميق تر مغز برقرار مي کند، يک احساس رضايت خاطر دروني و شادماني عميق را به همراه دارد. بيشتر بيماريهاي مفاصل مانند آرتروز، با يوگا درمان مي شود. يوگا تمدد اعصاب را موجب مي شود. انرژي ذهني و مانيتيسم شخصي را افزايش مي دهد و شخصي را افزايش مي دهد و شخص را از جذابيت فوق العاده اي بهره مند مي سازيد. يوگا تمرين مؤثري در تناسب اندام است و شما چه از چاقي فراوان و چه از لاغري مفرط رنج ببريد، يوگا به شما تناسب اندام مي بخشد.

يوگا را "راز جوان زيستن" مي دانند. بسياري از حرکات يوگا چين و چروک پوست را از بين مي برد و از به وجود آمدن آن هم جلوگيري مي کند. حتي يوگا از ريزش مو هم ممانعت مي کند. 

تعداد زيادي از حرکات يوگا براي فعال شدن غدد کم کار، بسيار مؤثر است. پس مي بينيم که يوگا تنها يک تمرين براي تمرکز فکر نيست و فايده هاي جسمي و روحي بسياري دارد.
همين که يوگا "آرامش" را موجب مي شود، خود منشأ همه چيز
است. رفع اضطراب و استرس، اعتماد به نفس، روحيه شاد، خلاقيت، تناسب اندام، زيبايي و جواني تنها گوشه اي از فوايد فراوان يوگاست. اما آنچه که مد نظر ماست و شايد يکي از مهمترين تأثيرات يوگا باشد، همين تمرکز فکر است. 

يوگا چيست؟

بسياري از شما فکر مي کنيد که يوگا مجموعه اي است از حرکات و وضعيتهايي که کم شباهت به ورزش نيستند. اين تصور، اشتباه است. يوگا به هيچ عنوان به تنهايي چنين معنايي نمي دهد. يوگا در اصل به معناي "اتصال و پيوستگي" است. به معناي "وحدت ماده و انرژي" است. به مفهوم "يکي شدن جسم و روح" است. يوگا يعني "يکپارچه شدن با تمامي خود". 

يوگا تمام قواي جسمي و روحي شما را جمع و هماهنگ مي کند. با اين تعريف، مي بينيم که هر روشي که شما را به اين هماهنگي جسم و روح برساند و اين وحدت ماده و انرژي را ايجاد کند، يوگا محسوب مي شود. محدود کردن يوگا فقط به يک سري حرکات، از درک نادرست مفهوم يوگا ناشي مي شود. يوگا به معني عميق کلمه، کليه مراحل و روشهايي را در بر مي گيرد که شما را به اين هماهنگي، آرامش و تمرکز مي رساند. 

 

 

 

www.irib.ir                                                                                                                 


                          

يوگا يك نظام خوديارى فردى براى حفظ تندرستى و پيشرفت روحى-معنوى است
يوگا را روش كنترل امواج فكر يا ذهن شرح مى‏دهند. يوگا يك روش رويكرد نظام‏مند دستيابى به وحدت با هستى است و يك مكتب مراقبه فكر است كه انسان را تشويق مى‏كند و يارى مى‏دهد به عالى‏ترين امكانات بالقوه خود دست يابد و آن‏ها را بالفعل كند.
استادان برجسته يوگا در طول قرن‏ها ظرايف و حالات بدنى انسان را مطالعه كرده و سپس حالات و حركاتى كه به آسانى مى‏توان آن‏ها را تعليم داد و اجرا و تكرار كرد عرضه كرده‏اند. اين حالات و حركات را که هندوان آسانا مى‏نامند آثارى قابل پيش‏بينى روى كاركردهاى بدن انسان مى‏گذارند و از پيدايش دردها و بيمارى‏ها پيش‏گيرى مى‏كنند و يا آن‏ها را درمان مى‏كنند
پهنه قلمروى آساناهاى يوگا وسيع است و حالات و حركات آن گوناگونند. هر آساناى يوگا سه بخش اصلى دارد: يك حركت بدنى، يك فرآيند كنترل فكر، و يك فرآيند كنترل تنفس.

فرآيند گردش خون بدن انسانى را مى‏توان با تمرين‏هاى يوگا تقويت كرد و سرعت جريان آن را كم يا زياد كرد. همچنین این تمرینها، غده هيپوفيز زير مغز را كه مركز كنترل نظام ترشحات درونى يا هورمون‏هاى درون‏ريز است تحريك مى‏كند. صاحب‏نظران يوگا تأكيد مى‏كنند كه تنفس اساس كل زندگى انسان است. نه تنها به اين دليل كه اكسيژن به بدن مى‏رساند، بلكه همچنين به اين خاطر كه شبكه عصبى خودكار را تنظيم و تقويت مى‏كند و به آن انرژى حياتى مى‏دهد.

این روش براى پيش‏گيرى و درمان اسكيزوفرنى، بى‏قرارى عصبى-رفتارى و كم توجهى كودكان و نوجوانان، نگرانى و وسواس و افسردگى، دردهاى پشت، سوءهاضمه، حساسيت مزمن، فشار زياد خون، تنگى نفس، سردردهاى ميگرن، ضعف و خستگى عمومى، بى‏حسى و سردى در دست‏ها و پاها، انواع روماتيسم، مشكلات مفصلى، كمبودهاى هورمونى و چندى ديگر مفيد است
بايد توجه شود كه اجراى منظم و طولانى مدت يوگا مى‏تواند تغييرات جسمى و روانى در بدن توليد كند و كوشش‏هاى خودسرانه فردى ممكن است به جاى كمك‏رسانى به آسيب‏رسانى انجامد. اگر بخواهیم درمان قطعى براى برخى دردها و اختلال‏هاى عصبى-روانى و بيمارى‏ها را از يوگا بطلبيم بايد آماده باشيم كه استادى وارسته پيدا كنيم و تحت هدايت او به تمرين‏هاى طولانى مدت پردازيم

 


         کتابهای زیادی توسط افرادی که صرفا کارش ترجمه است به بازار عرضه شده است که فاقد جامعیت بوده ُهیچ گونه رابطه ای با آموزش کلاسیک و علمی ندا رند. در زیر کتابهای معتبر و علمی که آثار ترجمه شده استاد جلال موسوی نسب(آناندا جیوتی)می باشد معرفی می گردد

آموزش یوگا(تمرینات مقدماتی بدنی وتنفسی)     نوشته استاد سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

هنر وانهادگی(یوگانیدرا)                                       استاد سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

سلام بر خورشید                                                    استاد سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

سخن دل                                                              استاد سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

آموزش مراقبه                                                     استاد سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

یوگا و تعلیم و تربیت                                              استاد سوامی نیرانجان آناندا ساراسواتی

اسرار تمرکز                                                            استاد سوامی نیرانجان آناندا ساراسواتی

هاتا یوگا                                                                استاد سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

درخت یوگا                                                             ب ک س آین گار

هنر یوگا                                                                   ب ک س آین گار


در آستانه ورود به قرن بيست و يكم مباني روحي باز نگري و اصلاح شده و يوگا به صورت يك مسئله جدي مطرح گرديده است.همچنين مراكز اصلي تعليم يوگا مهمترين منبع اشاعه روحي هستند. تمرينات يوگا را سريع و مستقيم دريافت تندرستي را به هر فردي كه در اين را قدم بر مي دارد نشان مي دهد

يكي از مهمترين دست آورد هاي يوگا درمان جسم و روان است . امروزه برا ي درمان قطعي بعضي از بيماريها چون آسم و ديابت ، فشار خون ،آرتريت،بيماري هاي گوارشي و بعضي از بيماريهاي روان تني كه طب مدرن از درمان آنها عاجز است از روشها و تمرينات اختصاصي يوگا استفاده مي شود. همچنين گزارشي در دست است كه تاثير عميق يوگا را در بهبود بيماري ايدز نشان مي دهد.

طبق گزارش هاي پزشكي ، يكي از موفق ترين شيوه هاي درمان، يوگا درماني است. علت آن است كه يوگا هماهنگي و هارموني لازم را بين اعصاب و غدد مترشحه داخلي ايجاد مي كند و اين هماهنگي به طور مستقيم روي سيستم هاي داخلي و اندام تاثير مي گذارد.

در دنياي پر تنش براي اكثر مردم يوگا ساده ترين و شادابي است . آسانا بسياري از خستگي هاي روزانه ناشي از فعاليت هاي شغلي مثل نشستن پشت ميز اداري يا اثرات كارماها را مرتفع ميكنند. اغلب بر آن روشهاي يوگا غالبا آرام بخش روح و روان هستند.در عصر تسلط تلفن همراه و پيغام گير بي پر و فروشگاهاي شبانه روزي ، تمرينات يوگا مي تواند سازنده يك شخصيت بر تر و افزايش هوش تجارت ، به عنوان وسيله اي براي بالا بردن توانائي هاي فردي و افزايش باز دهي كاري باشد

صرف نظر از نياز هاي شخصي ، يوگا وسيله اي براي مبارزه و دفع اضطراب ها و بي قراريهاي اجتماعي است. در دنياي فعلي عواطف انساني ارزش خود را از دست داده اند و به طور قطع چيزي نيست كه جايگزين آن بشود. يوگا براي آشنائي انسانها با اصل وجودي و خالص خود بهترين راه است، و قادر است انسان را با سرچشمه اصلي خود يكي كند.                          

هاتا یوگا  -استاد آناندا جیوتیآخرين مطالب
» ----------------------------------------------------------------------------------------------------
» انتصاب نائب رئیس جدید کمیته یوگا خراسان شمالی
»
» کلاس های کمیته یوگای خراسان شمالی در فصل بهار
» انس با طبیعت-کمیته یوگای خراسان شمالی
» برگزاری مسابقه یوگا به مناسبت هفته المپیک
» نتایج مسابقات یوگا جام دهه فجر انقلاب اسلامی
» انتصاب
» مسابقه یوگا به مناسبت دهه فجر
»

Design By : RoozGozar.com